ἐπινομίς

ἐπινομίς
addition
fem nom sg

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Look at other dictionaries:

  • επινομίς — ἐπινομίς, ἡ (Α) [νόμος] 1. προσθήκη στον νόμο, παράρτημα, τίτλος έργου που αποδίδεται στον Πλάτωνα 2. δώρο τού νέου έτους («τὴν ὑπὸ Ρωμαίων καλουμένην στρήναν... ἐπινομίδα καλῶν», Αθήν.) 3. μέρος τριήρους …   Dictionary of Greek

  • ἐπινομίδα — ἐπινομίς addition fem acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπινομίδι — ἐπινομίς addition fem dat sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπινομίδος — ἐπινομίς addition fem gen sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ФИЛИПП ОПУНТСКИЙ —     ФИЛИПП ОПУНТСКИЙ (Φίλιππος ὁ Όπούντιος) (сер. 4 в. ДО Η. э.), философ и ученый, член Древней Академии, ученик Платона.     По происхождению был локрийцем, родом, вероятно, из Опунта (Т 2 = D. L. III 46 и др.), хотя некоторые источники говорят …   Античная философия

  • Epinomis — The Epinomis (Greek: polytonic|Ἐπινομίς) is a dialogue in the style of Plato and traditionally included among Plato s works. Today it is widely considered spurious because of its contents and because already some ancient sources attributed it to… …   Wikipedia

  • Филипп Опунтский — (или Медмейский) ученик Платона и один из представителей древней академии; известен как выдающийся математик, астроном и философ, а также как издатель сочинения Платона Законы . Среди 23 заглавий сочинений, которые Свида называет с именем Ф.,… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

  • ФИЛИПП —     ФИЛИПП (Φίλιππος ο Όπούντιος) из Опунта древнегреческий философ и астроном 4 в. до н. э., ученик Платона, возможно, его секретарь в последние годы жизни. Издал после смерти Платона его “Законы”, которые Платон оставил в виде черновика на… …   Философская энциклопедия

  • στρήνα — ἡ, ΜΑ το δώρο που δινόταν κατά την πρώτη ημέρα τού έτους, επινομίς*. [ΕΤΥΜΟΛ. < λατ. strena] …   Dictionary of Greek

  • Ελλάδα - Ιστορία (Αρχαιότητα) — ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ (600000 1100 π.Χ.) Σύμφωνα με τα αρχαιολογικά ευρήματα, θεωρείται ότι η ζωή ξεκίνησε στον ελλαδικό χώρο από το 100 000 π.Χ. (Παλαιολιθική εποχή). Όμως, η χρονική περίοδος που ιστορικά παρουσιάζει εξαιρετικό… …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.